اصلی نوآوری دیدنی های متوفی در نمای خیابان Google ، خزنده را به یک سطح جدید می رساند

دیدنی های متوفی در نمای خیابان Google ، خزنده را به یک سطح جدید می رساند

چه فیلمی را ببینید؟
 
هرچه هنگام گشت و گذار اتومبیل Google Street View در یک منطقه خاص ثبت می شود ، اغلب به تاریخچه تصویری Street View منتقل می شود.سرویس تماشای خیابان گوگلچگونه یک معتاد باشیم

من شخصیت های هیلی جوئل اوسمنت را که در فیلم 1999 مشهور است اعلام کرد ، مرده ها را می بینم حس ششم . اکنون ، 20 سال بعد ، کاربران Google Street View از Osment نقل قول می کنند. آنها همچنین افراد مرده را می بینند - مرده هایی را که می شناسند و اغلب با آنها مرتبط هستند - برای همیشه (یا حداقل در حال حاضر) در Google Maps اسیر شده اند.

دلچسب؟ عجیب و غریب؟ دلچسب و خزنده؟

در سال 2019 ، Google Earth کمک کرد پرونده 22 ساله مرد گمشده را حل کنید ، هنگامی که یک ماشین در زیر سطح آب در فلوریدا مشاهده شد.