اپرا

آخرین آزمایش ارکستر اپرا در نیویورک Flubs

ارکستر اپرا از نیویورک - معروف به اپرای مبهم و یکبار مصرف - این بار واقعا توپ را انداخت.

چرا ، توسکا؟ واقعاً این عملکرد باعث شده همه چیز را زیر سوال ببریم

مروری بر جدیدترین ساخته اپرای رنسانس اپرای نیویورک در 'Tosca'.

اوزو آدوبا از ژانر و انتظارات سرپیچی می کند

اوزو آدوبا می گوید ، من باید جوک مورد علاقه جدید خود را برای شما تعریف کنم. من به معنای واقعی کلمه به مدت نیم روز با خنده از آن خاموش شدم. آماده ای؟'

10 موسیقی متن بهترین نمایش تلویزیونی که باید در حال حاضر بشنوید

در اینجا 10 بهترین موسیقی متن بهترین برنامه تلویزیونی وجود دارد که در سال گذشته ظهور کرده اند.