شخص / کلوئه سونی

آقای پوست به ساندانس حمله می کند

همانطور که جشنواره فیلم ساندنس با سرعت بالا شروع به کار می کند ، عوامل جیم مک براید نیز تماشا می کنند. آنها در اکران های بی پایان و نمایش های برتر می نشینند و آنها را با غیرت یک مدیر آینده دار میراماکس که منتظر رسیدن به اولین خرید مهم خود است ، موشکافی می کنند.