شخص / راسل سیمون

تهدید همپتونها؟ جیسون بین بهترین دوست جدید همه است

وقتی دونالد ترامپ از وی س askedال شد که آیا جیسون بین ، ناشر 31 ساله مجلات همپتونز ، اوشن درایو و پالم بیچ ، بهترین دوست توسعه دهنده است ، لکنت زبان کرد. به نقل از آقای بین در نسخه 11 ژانویه نیویورک پست ، آقای بین گفت: 'دونالد بهترین دوست من است.