شخص / سیلوستر-استالونه

آیا برت یانگ زنده است؟

بازیگر برت یانگ ، که در نزدیک به 100 فیلم سینمایی بازی کرده است اما بیشتر به خاطر بازی در نقش پائولی ، برادر بدخلق تالیا شایر در فیلم اصلی راکی ​​و چهار دنباله راکی ​​شناخته شده است ، در غرفه ای در Bravo Gianni در خیابان 63 شرقی ، نشسته بود. او منظم است.