شخص / ویل-فرل

‘آیا من از قرصهای دیوانه استفاده می کنم؟’ Zoolander ، موزی برای سن استخوان

1) افتتاحیه ای که با Zoolander آغاز می شود و از طریق فیلم Car-Wash به King Lear می رسد من در مورد شما چیزی نمی دانم ، اما من مجذوب عبارات گرفتن و آنچه در مورد ما می گوید هنگام شروع یکی از آنها است.