برچسب / مسکن ارزان قیمت

با از بین رفتن مسکن ارزان قیمت ، بی خانمانی در LA رشد می کند

در ایالات متحده ، بیش از 3.5 میلیون نفر سالانه بی خانمانی را تجربه می کنند.