برچسب / کلوپ آمریکایی-لانه

به هر حال آنها چه کسانی هستند؟ Fierce Breeder توله سگها را احیا می کند

هنگامی که پام فریدمن در تابستان گذشته به ایرلند سفر کرد ، فکر کرد که توله سگ گلیم پوشیده شده با نرم ، کیسی را در بهترین دستان خود دارد: با همان پرورش دهنده ای که فقط سه ماه قبل او را خریداری کرده بود.