برچسب / باربارا-بوش

خواهر شوهر W. W. Schleps در مورد اولین خانواده همه چیز را می گوید

خانم Observer آموخته است که شارون بوش ، همسر بیگانه برادر کوچکتر رئیس جمهور جورج دبلیو بوش ، نیل ، قصد دارد کتابی کاملاً درباره دو دهه خود با خانواده بوش بنویسد.