برچسب / مسیحیان

سخت است که یک 'عرب مسیحی' در اسرائیل باشد ، اما نه چرا شما فکر می کنید

فقط در اسرائیل می توان مسیحیان خاورمیانه کاملاً ایمان خود را عمل کرده و اعضای سازنده جامعه باشند