برچسب / جرم

رابرت اف کندی ، جونیور ، فقط 12500 دلار به من برای Whitewash Cousin’s Murderous Past پیشنهاد داد

در حال حاضر واقعاً می توانستم از پول استفاده کنم اما فقط یک مشکل وجود دارد: اسکاکل آشکارا مقصر است.