برچسب / دانیل-نانوا

چاقوی کوچک جراحی! رقبا رقبای جراح پلاستیک در مورد تکنیک کوتاه زخم

ظهر زیاد برای جراح پلاستیک دانیل بیکر زود آمد. صبح روز دوشنبه ، 23 اکتبر ، دکتر بیکر ، جراح ستاره ها ، دقیقاً به اتاق عمل طبقه دوم همکار چشمش ، گوش و گلو در منهتن ، آلن ماتاراسو رفت ، در حالی که یک ماسک قابل تشخیص از طریق ماسک جراحی خود داشت.