برچسب / اداره تحقیقات فدرال

نوارهای 11 سپتامبر ، حملات خفه شده پرسنل زمینی را نشان می دهد

علی رغم اینکه ساعت 5 صبح صبح در واشنگتن دی سی سوار قطار خود شد ، کتانی پارچه ای رزماری دیلارد هنوز بدون چین و چروک بود ، کالسکه وی حرفه ای و واضح بود ، زیرا صبح روز 4 ژوئن از سکوی قطار در محل اتصال پرینستون پایین می رفت. دیلارد جرات کرد امیدوار باشد که F.B.I.