روز / Goldman-Sachs

تنها سه نوع افرادی که در بورس سهام درآمد کسب می کنند

به گفته جیمز آلتوچر ، فقط سه نوع آدم وجود دارد که در وال استریت پول کسب می کنند.