برچسب / J-خدمه

امیلی وودز ، دختر نهایی Ultimate J. Crew Gal-Boss اکنون رئیس است

برای درک امیلی وودز ، مدیر اجرایی 37 ساله ، زیبا ، مدل ، تازه منصوب شده مدیر پیش فروش ، جی کرو ، پارچه گرای مستقر در منهتن ، کمک می کند تا حکایت کارمندان فعلی و سابق را دوست داشته باشید 'داستان کدو تنبل لعنتی' . 'در هالووین چند سال پیش ، داستان ادامه دارد ، خانم.