روز / Mtv

اوگ چکمه های فازی Blight City

آیا در مورد چکمه های Ugg ، کفش های شیرینی زشت و زننده - معادل Birkenstocks در زمستان - که زنان در سراسر منهتن ، حتی در محله مچ پا که قبلاً با مچ پا نولیتا پوشیده شده بود ، حرف دیگری برای گفتن وجود دارد؟ چطور: پوشیدن آنها را متوقف کنید؟ چه طور: خوشحال باشید که چکمه ها از ...