برچسب / والدین

گوشه های دختر سفید من - و مکالمات گاه زشتی که به راه انداختند

یک مادر می خواست با یک مدل موی جدید کودک 4 ساله اش را خوشحال کند. اما یک دختر سفید پوست با قرنیه ها انبوهی از نظرات زشت را برانگیخت.