برچسب / مهمانی مدار

Kirill اینجا بود: دختران برای مجموعه طناب مخملی وحشی شدند

ساعت 1 بامداد Bowery بود و کسی می خواست از او عکس گرفته شود. یک زن و شوهر دختر به سختی لباس پوشیده و چهره ساده ، وقتی به سراغ کیریل بیچوتسکی 27 ساله می رفتند که در قسمت VIP کلوپ شبانه Finale روی دیوار نشسته بود ، همدیگر را خنده می کشیدند.