برچسب / اعتراض

نگاه مردان سیاه پوست در آمریکا ، از دیدگاه یهودیان

اگر دموکرات ها فکر می کردند رای سیاه پوستان را از دست می دهند ، ممکن است تلاش بیشتری برای پیگیری وعده های کمک به جوامع سیاه پوستان شروع کنند