برچسب / سلامت

سفارشات پزشک: توپ را برای بازدید از یک متخصص اورولوژی داشته باشید

احساس درد خفیف در بیضه که بیش از چند روز طول می کشد یا احساس یک توده یا تورم در بیضه یا اطراف آن دارید؟ به پزشک مراجعه کنید