روز / اسرائیل

فروپاشی اخلاقی جیمی کارتر

سالهاست که از جیمی کارتر در برابر اتهام یهودستیزی دفاع می کنم. شاید من فقط نمی خواستم باور کنم که یک رئیس جمهور ایالات متحده - آزادترین کشور در جهان - می تواند از یهودیان بدش بیاید.