شخص / الون-مشک

4 عادت غافلگیرانه اندیشمندان اصیل

روانشناس سازمانی در مورد عادات متفکران اصیل مانند الون ماسک ، بنیانگذاران Warby Parker و MLK در TED2016 بحث می کند.

این 7 مرحله زندگی در مریخ را برای انسان ها ممکن می کند

الون ماسک و اسپیس ایکس ممکن است ما را تا سال 2025 به مریخ برسانند. در یک سخنرانی تد ، استفان پترانک پیش بینی کننده فناوری نحوه زندگی ما را توصیف می کند.