شخص / جیمی-کیمل

خواننده الفین بینندگان را به وجد می آورد

صبح روز 26 ژانویه ، گونه ای سیب ناشناخته از آستوریا ، کوئینز ، به نام اندی میلوناکیس از رختخواب خزید و مهمترین تصمیم زندگی خود را گرفت. او تصمیم گرفت در مهمانی Super Bowl دوستش شرکت نکند. در عوض ، آقای