شخص / بلوک بلوک

آلن بلوک بیش از 100 میلیون دلار ارزش دارد و در نیویورک به دنبال همسر است

آلن بلوک 44 ساله است. او بیش از 100 میلیون دلار ارزش دارد. از سال 1985 ، او تقریباً هر آخر هفته از زادگاهش تولدو ، اوهایو به منهتن می آمد تا مهمانی های شام کوچک برگزار کند ... و زن مناسب را پیدا کند.