برچسب / تالار شهر

گذرگاه فراموش شده هیلتون را دوباره باز کنید

این یک مکان پیاده روی 800 فوتی برای پیاده روی بود که از داخل ایستگاه پن به میدان هرالد می توانست داخل ساختمان را متصل کند.