برچسب / Nbc

آخرین قربانی صنعت موسیقی: طرح Pandora SNL

اگر امروز صبح به Hulu یا NBC.com رفته باشید تا در برنامه Saturday Night Live آخر هفته - بالاترین رتبه در این فصل قرار بگیرید - می توانید Bruno Mars را به عنوان یک طلسم موش غمگین ، Bruno Mars را به عنوان یک 17 ساله ببینید. ترک قدیمی در درگ ، برونو مریخ در حال انجام یک مونولوگ ، و حتی برونو مارس آواز خواندن خود را ...