شخص / بوش

اسمیر Bush ‘Nazi’ غیر شایسته منتقدان

اقدامی لیبرال علیه جورج دبلیو بوش هنوز به عمق سنگین شده محافظه کاران در جنگ صلیبی خود علیه کلینتون نرسیده است ، اما این به این دلیل نیست که کسی تلاش نمی کند. آقای.