برچسب / جشنواره فیلم کنز

اسم حیوان دست اموز وینسنت گالو

وینسنت گالو سوالی را مطرح کرد. 'آیا می خواهید با 3500 نفر فیلم خود را ببینید؟' فیلمساز موهای پشمالو و چشمان تند پرسید ، صدای گناهکارش سکون آرت دکو پتروسیان را سوراخ کرد. 'فقط دربارش فکر کن. آیا می خواهید با 3500 نظر فیلم خود را ببینید؟ 'آقای.